Produkty

Průhledový displej PDU-39

Jednotka průhledového displeje (PDU-39) společnosti SPEEL je plně digitální, rastrový Head-Up Display (HUD) s celkovým zorným polem 23°. Jednotka je vybavena kontinuálním vestavěným testem pro okamžité monitorování stavu systému. Přední ovládací panel (UFCP), např. jako zde uvedený*, je samostatný LRU, který se osazuje na PDU-39 a elektricky se připojuje k počítači MP-39 Mission Computer, aby […]

Průhledový displej PDU-39 Read More »

Zadávací panel DEP-25

Zadávací panel DEP-25 je určen pro: – zadávání informací o letu v rámci systému pro registraci letových dat BUR-1 (Time, Date, Flight Number, Balance, Weight, Aircraft Number) pomocí klávesnice obsahující tři klávesy a čtyřpolohové kolébkové tlačítko; – signalizaci stavu zapisovače (FAIL); – zapnutí zapisovače (pomocí přepínače FDR ON). Výrobek plní požadavky předpisu RTCA/DO-160D, (vydání July 29,

Zadávací panel DEP-25 Read More »

Polohový snímač SPOS P501

Polohový snímač SPOS P501 je určen k snímání primárních prvků řízení a jiných ovládacích prvků letadla. Snímač převádí otáčivý pohyb na elektrický signál. Bezkontaktní konstrukce čidla zaručuje vysokou spolehlivost a dlouhou technickou životnost zařízení i v náročném prostředí.

Polohový snímač SPOS P501 Read More »

Tříosý akcelerometr SACC-2440

Tříosý akcelerometr SACC-2440 je určený k snímání zrychlení letadla v podélné, příčné a svislé ose. Umisťuje se v blízkosti těžiště letadla. Výstupní obvod zařízení je vybaven nízkopásmovým filtrem k omezení rušení signálu způsobeného vibracemi. Použité filtry určují výstupní citlivost zařízení a potlačují složky signálu o vyšších kmitočtech, které nesouvisí s pohybem letadla.

Tříosý akcelerometr SACC-2440 Read More »

Selsynový převodník STA-21G

Selsynový převodník STA-21G je určen k převodu trojice selsynových signálů polohových úhlů na číslo a ke generování parametrů GPS (zeměpisná šířka, zeměpisná délka, výška, traťová rychlost a kurs). Digitalizované polohové úhly společně s GPS parametry vysílá převodník STA-21G po sériové lince RS-422 a volitelně také po sériové lince ARINC-429. Převodník STA-21G je speciálně navržen jako kompaktní blok,

Selsynový převodník STA-21G Read More »

Akcelerometr FAU-39

Akcelerometr FAU-39 byl navržen ve spolupráci s Aero Vodochody pro sledování vertikálního zrychlení letounu, což je jeden ze základních faktorů, které ovlivňují mechanické namáhání draku letounu. FAU-39 se instaluje v těžišti letounu L-39 a během letu zapisuje do vnitřní paměti jednotky dosažené hodnoty vertikálního zrychlení. Na jejich základě je pak možné stanovit skutečné čerpání technického

Akcelerometr FAU-39 Read More »

Aerometrické centrály ADC-39, ADU-39

Mezi základní sledované parametry patří rychlost a výška. Proto se fy SPEEL PRAHA s.r.o. rozhodla vyvinout vlastní aerometrické centrály, které by byly optimalizovány pro systémy záznamu dat vyráběné naší společností. ADC-39 je osazena velmi přesnými snímači tlaku, které plní požadavky RVSM (Reduce Vertical Separation Minimum). Kromě digitálních a analogových výstupů rychlosti, výšky a Machova čísla,

Aerometrické centrály ADC-39, ADU-39 Read More »

Přejít nahoru