Elektronické tachografy řady RRM

Elektronické tachografy RRM zaznamenávají provozní parametry kolejových vozidel. Skládají se z centrální jednotky a zobrazovače.

Centrální jednotka zpracovává požadované parametry, ukládá jejich hodnoty ve své vnitřní paměti a vysílá informaci o rychlosti a čase do zobrazovací jednotky.

Přejít nahoru