Palubní ruchový mikrofon CAM-159

Palubní ruchový mikrofon CAM je určen k snímaní ruchového pozadí pilotní kabiny letadla.

Výstupní signál ruchového mikrofonu se zaznamenává havarijním hlasovým zapisovačem nebo kombinovaným havarijním hlasovým a datovým zapisovačem.

Přejít nahoru