Tříosý akcelerometr SACC-2440

Tříosý akcelerometr SACC-2440 je určený k snímání zrychlení letadla v podélné, příčné a svislé ose.

Umisťuje se v blízkosti těžiště letadla.

Výstupní obvod zařízení je vybaven nízkopásmovým filtrem k omezení rušení signálu způsobeného vibracemi.

Použité filtry určují výstupní citlivost zařízení a potlačují složky signálu o vyšších kmitočtech, které nesouvisí s pohybem letadla.

Přejít nahoru