Programové vybavení PANDA

Software PANDA je modulární softwarový balík navržený pro provoz pod operačním systémem Windows s grafickým uživatelským rozhraním, které uživateli umožňuje různými způsoby analyzovat a vizualizovat aktuální letová data zaznamenaná různými typy letových zapisovačů, Aircraft Monitoring System (AMOS) a palubními letadly, záznamníky misí, jako je systém AirMiS společnosti SPEEL.

Software PANDA umožňuje uživateli získat a efektivně analyzovat data uložená v záznamových zařízeních.

Součástí software PANDA jsou moduly pro vizualizaci zaznamenaných dat ve formě grafů nebo tabulek, a pokud jsou k dispozici také data o poloze letounu, je možné znázornit průběh letu siluetou letounu pohybující se ve 3D prostoru nad terénem.

Možnosti a výhody softwaru PANDA:

  • Okamžitý přístup k letovým údajům
  • Komplexní vyhodnocení a analýza letových dat
  • Plánování mise a rozbor mise ve 3D pomocí jediného nástroje
  • Vizualizace několika siluet letadel nad vykresleným 3D terénem
  • Vizualizace zaznamenaných video pohledů ve vzduchu
  • Synchronizace video záznamů s jinými letovými daty
  • Vizualizace a přehrávání přístrojů virtuálního kokpitu
  • 2D mapa a 3D zobrazení terénu s vysokým reliéfem

Software PANDA poskytuje kompletní řešení pro plánování letu, přehrávání mise a analýzu, a umožňuje pilotům efektivně trénovat a zlepšovat své dovednosti.

Přejít nahoru