Přenosná čtecí jednotka PMU-E

Přenosná čtecí jednotka PMU je určena pro stahování letových dat z havarijních zapisovačů řady CARE.

Je využívána leteckým pozemním personálem v procesu zabezpečení letu, kdy čtečku připojí prostřednictvím určeného konektoru k palubnímu zapisovači na letadle, a ta potom automaticky se zapisovačem CARE komunikuje a stáhne a uloží požadované datové záznamy.

Výhodou přenosné čtecí jednotky PMU-E je její malá velikost, kompaktnost, nízká hmotnost a zodolnění proti vnějšímu poškození.

Data uložená v paměti čtecí jednotky jsou po té přenesena do vyhodnocovací stanice SDAW, kde jsou následně pomocí programového vybavení PANDA zpracována, vyhodnocována a prezentována.

Přejít nahoru