Bezdrátový kapesní zapisovač WPR

Zařízení WPR je kompaktní bezdrátový kapesní zapisovač, který je určen pro zaznamenávání letových dat přijímaných z vysílací části WPR-T připojené k jednotce sběru dat FDAU na palubě letadla.

Bezdrátový kapesní zapisovač WPR je vhodný pro rychlé získávání letových dat (bez nutnosti stahování dat u letadla) a pro obnovu dat v případě nehody, kdy se pilot katapultuje (s WPR-R ve své kapse) do moře, čímž se zvyšuje pravděpodobnost zachování a možnost analýzy letových dat při nehodě.

Přejít nahoru