Koncentrátor dat COAD

Koncentrátor dat společnosti SPEEL (COAD – Concentrator of Aircraft Data) je palubní systém určený ke koncentraci různých typů letových dat do definovaného toku pro další zpracování a záznam.

COAD je připojen k ethernetové síti standardu IEEE 802.3 a může být nakonfigurován k získávání informací z různých palubních systémů a senzorů, které jsou připojeny na ethernetovou síť buď přímo nebo prostřednictvím switche.

COAD je rovněž vybaven dvouportovým switchem pro případné připojení dalšího zařízení.

Přejít nahoru