Jednotky sběru dat FDAU

Jednotky sběru dat (Flight Data Acquisition Unit, FDAU) jsou určeny ke zpracování různých typů signálů, jejichž skladba je určena jednak požadavky norem, ale také je ovlivněna komplexností letounu a specifickými požadavky uživatele. Digitální výstup jednotky sběru dat je připojen na vstup záznamového zařízení, kde jsou data ukládána. Záznamové zařízení může být univerzální – tj. stejný typ může být instalován na různých letounech a jednou z konkurenčních výhod fy. SPEEL PRAHA s.r.o. je, že je schopna svá řešení vhodným způsobem modifikovat tak, aby tyto systémové požadavky byly splněny v maximální možné míře.

Přejít nahoru