Jednotky sběru dat (Flight Data Acquisition Unit, FDAU) jsou určeny ke zpracování různých typů signálů, jejichž skladba je určena jednak požadavky norem, ale také je ovlivněna komplexností letounu a specifickými požadavky uživatele. Digitální výstup jednotky sběru dat je připojen na vstup záznamového zařízení, kde jsou data ukládána. Záznamové zařízení může být univerzální – tj. stejný typ může být instalován na různých letounech a jednou z konkurenčních výhod fy. SPEEL PRAHA s.r.o. je, že je schopna svá řešení vhodným způsobem modifikovat tak, aby tyto systémové požadavky byly splněny v maximální možné míře.

Přejít nahoru
Scroll to Top