{:cs}

  • Pro L-59 nabízíme moderní řešení postavené na zapisovači CARE a měřící ústředně FDAU-H.
  • Havarijní zapisovač FDR59A.

Pro více informací o těchto systémech nás, prosím, kontaktujte.


SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY:

%CODE_begin%
%CODE_cs_CARE%
%CODE_cs_FDAU%
%CODE_cs_PANDA%
%CODE_end%

%CODE_begin%
%CODE_cs_FDR%
%CODE_end%

%CODE_cs_AP%{:}{:en}

  • FDR59A crash-proof recorder.
  • For L-59 we offer innovative solutions built on the recorder CARE and FDAU-H flight data acquisition unit.

For more information, please contact us.


RELATED PRODUCTS:

%CODE_begin%
%CODE_en_CARE%
%CODE_en_FDAU%
%CODE_en_PANDA%
%CODE_end%

%CODE_begin%
%CODE_en_FDR%
%CODE_end%

%CODE_en_AP%{:}{:ru}

  • Для L-59 предлагаем передовое решение на основе бортового регистратора CARE и блока сбора информации FDAU-H.
  • Бортовое устройство регистрации FDR59A.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.


СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ:

%CODE_begin%
%CODE_ru_CARE%
%CODE_ru_FDAU%
%CODE_ru_PANDA%
%CODE_end%

%CODE_begin%
%CODE_ru_FDR%
%CODE_end%

%CODE_ru_AP%{:}

Přejít nahoru
Scroll to Top