{:cs}

Jednotky sběru dat (Flight Data Acquisition Unit, FDAU) jsou určeny ke zpracování různých typů signálů, jejichž skladba je určena jednak požadavky norem, ale také je ovlivněna komplexností letounu a specifickými požadavky uživatele.
Digitální výstup jednotky sběru dat je připojen na vstup záznamového zařízení, kde jsou data ukládána. Záznamové zařízení může být univerzální – tj. stejný typ může být instalován na různých letounech a jednou z konkurenčních výhod fy. SPEEL PRAHA s.r.o. je, že je schopna svá řešení vhodným způsobem modifikovat tak, aby tyto systémové požadavky byly splněny v maximální možné míře.


SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY / PLATFORMY:

%CODE_begin%
%CODE_cs_PANDA%
%CODE_end%

%CODE_cs_AP%{:}{:en}

Speel’s Fligh data Acquisition Units (FDAU) come in different form factors and capabilities to accommodate various customers needs.
All FDAUs are specifically designed to suitably connect to SPEEL\’s FDRs.

The FDAU acquires analog and discrete signals from various transducers onboard the aircraft as well as digital data from aircraft databus (ARINC-429, MIL-STD-1553). These input signals are converted by the FDAU into a digital data stream that it transmitted continuously to SPEEL’s Crash-protected solid-state recorders.


RELATED PRODUCTS / PLATFORMS:

%CODE_begin%
%CODE_en_PANDA%
%CODE_end%

%CODE_en_AP%{:}{:ru}

Блоки сбора полетной информации FDAU (Flight Data Acquisition Unit) предназначены для обработки различных видов сигнала, список которых определяется не только требованиями стандартов, но также зависит от сложности ЛА и конкретных требований пользователя. Цифровой выход блока подключен к входу бортового устройства регистрации, где сохраняются данные. Бортовое устройство регистрации может быть универсальным, т.е. устанавливаться на разные типы ЛА, в отличие от блока сбора информации, который  модифицируется под конкретный ЛА.


СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ / ПЛАТФОРМЫ:

%CODE_begin%
%CODE_ru_PANDA%
%CODE_end%

%CODE_ru_AP%{:}

Přejít nahoru
Scroll to Top