{:cs}

Elektronické tachografy RRM zaznamenávají provozní parametry kolejových vozidel. Skládají se z centrální jednotky a zobrazovače.

Centrální jednotka zpracovává požadované parametry, ukládá jejich hodnoty ve své vnitřní paměti a vysílá informaci o rychlosti a čase do zobrazovací jednotky.

%CODE_cs_AP%{:}{:en}

SPEEL\’s Electronic Tachographs are dedicated to measuring, visualizing, and recording a set of railway vehicle parameters.

The Electronic Tachograph baseline is comprised of two interconnected parts:

  • Central Unit (CU)
  • Dial Indicator

%CODE_en_AP%{:}{:ru}

Электронные тахографы RRM регистрируют выбранные рабочие параметры подвижного состава метро и состоят из двух отдельных частей: центрального блока и информационного дисплея.

Центральный блок обрабатывает необходимые параметры, сохраняет их значения в своей внутренней памяти и одновременно выводит на дисплей машиниста информацию о скорости и времени движения.

%CODE_ru_AP%{:}

Přejít nahoru
Scroll to Top