{:cs}

Digitální videorekordér DVR-01 umožňuje záznam dvou kanálů videa (obvykle obraz z  HUD a MFD) a letových dat na standardní paměťovou kartu Compact Flash.

V kombinaci s programovým vybavením PANDA poskytuje uživateli efektivní nástroj pro detailní vyhodnocení průběhu mise.


SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY / PLATFORMY:

%CODE_begin%
%CODE_cs_PANDA%
%CODE_end%

%CODE_cs_AP%{:}{:en}

Digital Video Recorder DVR-01 allows for recording two channels of video (HUD and MFD pictures usually) and flight data in a standard memory card Compact Flash.

In combination with the software package PANDA, it provides user with an efficient tool for detailed mission debriefing.


RELATED PRODUCTS / PLATFORMS:

%CODE_begin%
%CODE_en_PANDA%
%CODE_end%

%CODE_en_AP%{:}{:ru}

Цифровой видеорегистратор DVR-01 позволяет записывать два видеоканала (как правило ИЛС и МФИ) и полетные данные на стандартную карту памяти Compact Flash.

В сочетании с программным обеспечением PANDA предоставляет пользователю эффективный инструмент для подробного разбора миссии.


СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ / ПЛАТФОРМЫ:

%CODE_begin%
%CODE_ru_PANDA%
%CODE_end%

%CODE_ru_AP%{:}

Přejít nahoru
Scroll to Top