{:cs}

Koncentrátor dat společnosti SPEEL (COAD – COencentrator of Aircraft Data) je palubní systém určený ke koncentraci různých typů letových dat do definovaného toku pro další zpracování a záznam.

COAD je připojen k Ethernetové síti standardu IEEE 802.3 a může být nakonfugurován k získávání informací z různých palubních systémů a senzorů, které jsou připojeny na eternetovou síť buď přímo nebo prostřednictvím switche.

COAD je rovněž vybaven dvouportovým switchem pro případné připojení dalšího zařízení.


SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY:

%CODE_begin%
%CODE_cs_CARE%
%CODE_cs_DVR%
%CODE_cs_FDAU%
%CODE_cs_PANDA%
%CODE_end%

%CODE_cs_AP%{:}{:en}

Speel\’s COencentrator of Aircraft Data (COAD in short) is an avionics system intended for unifying various types of flight information into a defined data stream for flight data processing and recording purposes.

COAD can be connected to an IEEE 802.3 standard based Ethernet network onboard the aircraft and can be configured to gather information from avionics systems and acquisition units that are connected to the same Ethernet bus directly or via an Ethernet Switch.

COAD is also equipped with a 2-port switch, which is embedded within the unit for additional connections, if required.


RELATED PRODUCTS:

%CODE_begin%
%CODE_en_CARE%
%CODE_en_DVR%
%CODE_en_FDAU%
%CODE_en_PANDA%
%CODE_end%

%CODE_en_AP%{:}{:ru}

Концентратор полетных данных COAD от компании SPEEL (COAD – COncentrator of Aircraft Data) предназначен для сосредоточения полетных данных различного типа в определенном потоке для дальнейшей обработки и записи.

COAD подключен по сети Ethernet стандарта IEEE 802.3 с возможностью конфигурации для получения информации от различных бортовых систем и датчиков, подключенных к сети Ethernet непосредственно, либо через коммутатор.

COAD также оснащен 2-х портовым коммутатором для подключения дополнительного оборудования.


СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ:

%CODE_begin%
%CODE_ru_CARE%
%CODE_ru_DVR%
%CODE_ru_FDAU%
%CODE_ru_PANDA%
%CODE_end%

%CODE_ru_AP%{:}

Přejít nahoru
Scroll to Top