{:cs}

Mezi základní sledované parametry patří rychlost a výška. Proto se fy SPEEL PRAHA s.r.o. rozhodla vyvinout vlastní aerometrické centrály, které by byly optimalizovány pro systémy záznamu dat vyráběné naší společností.

ADC-159 je osazena velmi přesnými snímači tlaku, které plní požadavky RVSM (Reduce Vertical Separation Minimum). Kromě digitálních a analogových výstupů rychlosti, výšky a Machova čísla, jsou tyto jednotky vybaveny diskrétními výstupy, které jsou řízeny algoritmy implementovanými v programovém vybavení jednotky a mohou být využity v jiných palubních systémech – např. pro automatické zatahování vztlakových klapek při překročení definované rychlosti letu.

Aerometrická centrála ADU-39 byla navržena pro aplikace, kde jsou údaje o rychlosti a výšce letu určeny pouze pro záznam. Jejími výhodami jsou malé rozměry, nízká hmotnost a v neposlední řadě cena přijatelná i pro zákazníky s omezenými zdroji.

%CODE_cs_AP%{:}{:en}

The basic parameters which are monitored are the speed and the altitude. Therefore SPEEL decided to develop its own ADCs, which are optimized for its own data recording solutions.

ADC-159 is a compact unit that is intended for aircraft pressure altitude and airspeed measurement with high-precision thanks to the use of high-accuracy and high-reliability pressure sensors designed specifically for avionics applications where robustness and exceptional low drift characteristics are essential to system performance.

ADU-39 was designed for applications where the speed and altitude are intended only for the record. Its advantages are small size, light weight and not least the price is acceptable for customers with limited resources.

%CODE_en_AP%{:}{:ru}

Основными регистрируемыми параметрами полета являются скорость и высота, поэтому компания «SPEEL» разработала и успешно выпускает собственные системы воздушных сигналов, оптимизированные под производимые бортовые устройства регистрации.

Система воздушных сигналов ADC-159 оснащена высокоточными датчиками, которые соответствуют требованиям RVSM – Reduced Vertical Separation Minimum (сокращенный минимум вертикального эшелонирования). Кроме цифровой и аналоговой выдачи параметров скорости, высоты и числа Маха, система оснащена дискретными выходами. Дискретные выходы, управляемые встроенным микропроцессором по специальным алгоритмам, могут быть задействованы и в других бортовых системах, например автоматического ограничения отклонения закрылков в зависимости от скорости полета.

Система воздушных сигналов ADU-39 была разработана для измерения воздушных параметров и их непосредственной записи в бортовой регистратор. Главное ее преимущество заключается в малых размерах, небольшом весе и низкой цене.

%CODE_ru_AP%{:}

Přejít nahoru
Scroll to Top